Общо 211 преписки и девет досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите са били образувани на територията в обхвата на Апелативна прокуратура-Пловдив, която включва шест окръжни и 27 районни прокуратури. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-Пловдив. Данните включват периода от 10 март 2017 г. до 20 часа на 26 март 2017 г.
По 173 преписки прокурорите са се произнесли с отказ за образуване на досъдебно производство, поради липса на данни за извършени престъпления, три са изпратени в районните избирателни комисии, а 6 по компетентност на други органи. По 32 от преписките продължават проверките по сигнали за изборни нарушения, като 16 от тях са в Районна прокуратура-Пловдив, три в Районна прокуратура-Смолян, три в Районна прокуратура-Казанлък, две в Районна прокуратура-Крумовград, и по една в районните прокуратури в Хасково, Димитровград, Ивайловград, Велинград, Пещера, Кърджали, Гълъбово и Асеновград.
От 10 март 2017 г. до 20 часа на 26 март 2017 г. в зоната на Апелативна прокуратура-Пловдив са образувани девет досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите, като по тях се извършва разследване в районните прокуратури в Пловдив, Чирпан, Кърджали, Велинград, Панагюрище, Асеновград, Стара Загора, Димитровград и Гълъбово.
Преписките и досъдебните производства са били образувани по райони, както следва:
В района на Окръжна прокуратура-Пловдив, която включва районните прокуратури в Пловдив, Асеновград, Първомай и Карлово, са били образувани 66 преписки и 2 досъдебни производства, за района на Окръжна прокуратура-Стара Загора, която включва районните прокуратури – Стара Загора, Гълъбово, Чирпан, Казанлък и Раднево, са били образувани 53 преписки и три досъдебни производства, за района на Окръжна прокуратура-Кърджали, която включва районните прокуратури в Кърджали, Момчилград, Крумовград и Ардино, са били образувани 6 преписки и едно досъдебно производство, за района на Окръжна прокуратура-Пазарджик, която включва районните прокуратури в Пазарджик, Велинград, Панагюрище и Пещера, са били образувани 24 преписки и две досъдебни производства, за района на Окръжна прокуратура-Хасково, която включва районните прокуратури в Хасково, Свиленград, Харманли, Димитровград и Ивайловград, са били образувани 52 преписки и едно досъдебно производство, за района на Окръжна прокуратура-Смолян, която включва районните прокуратури в Смолян, Девин, Мадан, Чепеларе и Златоград, са били образувани 10 преписки.
Досъдебните производства и проверките се извършват, съобразно изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт и Правилата, утвърдени от Прокуратурата на Република България.

Агенция ФОКУС