Пенсионерът няма да може да си вземе парите накуп, а само разсрочено или пожизнено

Пенсионните дружества ще трябва да гарантират получаването на втората пенсия от хората според вноските, които през годините са им били удържани. Те ще са длъжни да ни осигурят поне 40 лв. на месец или 20% от минималната пенсия за стаж и възраст, която е 200 лв. Натрупаната сума в индивидуалната партида на всеки  няма да може да се изтегли накуп, освен ако не е повече от трикратния размер на минималната пенсия – или малко над 600 лв.

Това стана ясно след среща на работната група в социалното министерство с участието на министър Бисер Петков, синдикатите и пенсионните дружества, които близо година работят по модела на изплащането. Досега тази глава липсваше от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, въпреки че на родените след 1959 г. от 2000 г. насам се удържаха вноски за допълнително задължително осигуряване.

Ако натрупаната индивидуална партида позволява, то пенсионерите ще могат да получат втора пенсия една година преди навършване на възрастта. Отпада предишният срок от 5 години.

Размерът на втората пенсия ще се определя в пенсионен договор, който пенсионираният ще сключва с пенсионното дружество, но той не може да бъде по-малък от 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Само обаче ако е в такъв размер, пенсионерът ще има право да си изтегли накуп парите от индивидуалната партида.

Също така, ако партидата му е под тези 20 на сто от минималната пенсия, осигуреният ще може да посочи конкретен период, през който да получава тези средства – дали за 5, 10, 15 години, но не и пожизнено.

Всички останали пенсионери с повече средства по партидата няма да имат правото да си вземат сумата наведнъж, а ще трябва да избират – или разсрочено изплащане на пенсията за определен брой години, или пожизнено.

Право да получават втората пенсия най-напред ще получат жените, които ще се пенсионират при навършени години през 2021 г., а мъжете, пенсионери по новия модел, ще са пенсионираните през 2024 г.

Първите пенсионери обаче ще получат ниски пенсии, предвид краткия срок на допълнителното осигуряване. Така че те няма да могат да имат пожизнени пенсии.

Министър Бисер Петков пък даде пример с жена, родена през 1960 г., която ще трябва да се пенсионира през 2021 г. При брутни постъпления в размер на 6632,03 лв. нейният гарантиран месечен размер на пожизнената пенсия би бил 36,84 лв., а натрупването в индивидуалната партида – 7874,42 лв. Месечният размер на първата пожизнена пенсия е 43,75 лв., но тъй като това е под 20% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, то тя ще получи с допълването 47, 52 лв. Ако жената избере разсрочено плащане за 10 години, то тя ще получава към пенсията си от първия стълб на ДОО 76, 93 лв.

Ако бъдещият пенсионер умре преди пенсионирането си, то наследниците му ще получат парите, натрупани в партидата. Не се знаеше обаче какво става с унаследяването след навършване на възрастта за пенсиониране. Ще го има, но само при някои случаи.

Не при всеки вид пенсионен договор наследниците ще могат да получат парите на пенсионера, уточни Даниела Петкова от асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Рисковете и за дружествата, и за пенсионерите се поемат от отделен фонд, в който ще се натрупват средства. Опасност за пенсиите на хората при фалит на пенсионното дружество няма, защото се покриват от резерва, обясни Петкова. При представянето на промените задоволство изразиха и синдикатите, и пенсионните дружества.

kanal3.bg