400 хил. лв. си търси чрез съда смолянско дружество от велинградското мюсюлманско настоятелство

По търговско дело от 2008 г. заседава отново Пазарджишкият окръжен съд с докладчик съдия Славейка Костадинова. Делото е образувано по искова молба на “Смолян Интернационал” ООД срещу Мюсюлманско настоятелство, Велинград, за неоснователно обогатяване в размер на 394 154.97 лв.
От материалите по делото става ясно, че по договор със смолянската фирма велинградското настоятелство си поръчало на ул. „Раковски” № 1 четириетажна сграда, част от която дружеството да ползва за 20-годишен период, като отдава помещения под наем. Сградата била завършена през 2003 г. и от есента на същата, след издаване на акт № 16, пусната в експлоатация. Представлявала партер и 3 етажа, предназначени за офиси и молитвени зали. По думите на изслушания днес свидетел – 80-годишният председател на настоятелството, около 2006/2007 г. предназначението на помещенията е сменено от Главно мюфтийство и в момента на партера са настанени базар, предоставен от смолянския инвеститор на фирми под наем, и баничарница (бивша кафе-сладкарница), която пък е на мюсюлманското настоятелство. На надпартерния етаж имало 2 молитвени зали, а на следващите 2 – бивши офиси, които сега са пансион на настоятелството. За кратко единият от бившите офиси безвъзмездно се ползвал от имам.
След извършените промени в духовното ръководство на мюфтийството се разбрало, че договорът няма правна стойност и с решение на ВКС е обявен за нищожен. На практика от 2008 г. досега дружеството в Смолян си търси парите, инвестирани в строежа на сградата.
За следващото заседание през март 2011 г., по искане на процесуалния представител на ищеца, ще бъдат призовани двама свидетели, ще бъде призовано отново и вещото лице. Според съдия Костадинова делото най-вероятно ще приключи със споразумение между страните.