Общият брой на учениците от 1-ви до 12-ти клас, записани за новата 2010/2011 година в Пазарджишка област е 61 086, съобщиха от Инспектората по образование.
Всички учебни заведения на територията на Пазарджишка област са готови за нова учебна година. Доставени  са безплатните учебници за всички ученици от 1-ви до 7-ми клас.
Общият брой на първокласниците в Пазарджишка област 2 893. За 1750 от тях е осигурена целодневна форма на учебни занимания, а за 843 е осигурено обедно  хранене. На територията на Пазарджишка област са подадени искания за 70 маломерни  паралелки  и  21искания за  слети паралелки. Закритото училище е едно – ОУ Св.СВ.”Кирил и Методий”- с.Капитан Димитриево, общ.Пещера. То не приема ученици от тази година. В Пазарджишка област има утвърдени четири защитени училища, като всички са на територията на община Велинград- СОУ-с.Сърница,ОУ-с.Кръстава,ОУ-с.Бирково,ОУ-с.Абланица.Изготвени предложения за защитени училища ОУ с.Фотиново, ОУ с.Медени поляни иОУ с.Побит камък , като за тях се очаква становище на МОМН. Във всички училища в област Пазарджик се осъществява специален пропусквателен режим. Дневна охрана от охранителни фирми или наети лица по трудов договор има в 39 училища. В 66 учебни заведения са инсталирани камери за видеонаблюдение по коридорите и в класните стаи. Една част от оборудването е  осигурено от дейности по проект на МОМН, други – със средства от делегираните бюджети на училищата. В няколко училища има инсталирани и пожароизвестителни инсталации.

PA MEDIA