„Чиста околна среда” отпуска общо 40 хил. лв. по проекти на училища, кметства и детски градини

Одобрени са 6 проекта за финансиране от Национална кампания „Чиста околна среда” на тема „Обичам природата и аз участвам”, съобщиха от областна аминистрация. Бенефициенти са кметсвата във Виноградец и Мало Конаре, НУ ”Васил Друмев” и СОУ „ Димитър Гаджев”, и ОДЗ „Калина Малина” и ОДЗ „Здравец”, а средства за тях са общо 40 хил. лв. Отпусната е и безвъзмездна помощ за реконструкция на водопроводната мрежа на Пашово, община Велинград в размер на 100 хил. лв., замразен до момента. Кампанията за чиста вода ще продължи до септември и всички кметства могат да участват в нея.

Виделина