МБАЛ Велинград продължава да не може напълно да покрие текущите си задължения. Това показва  финансовият доклад на контрольора на здравното заведение Илияна Пачалова- Димова. Към 30 юни тази година задълженията на МБАЛ са в размер на 1 278 063 лева.

Към юни тази година задълженията на болницата към доставчици и клиенти представляват най-голям дял от общия и дълъг.Размерът им е 862 902 лв .

Малко над 200 000 лева са задълженията към персонала.

Финансовият доклад на контрольора  и този на нейния управител д-р Атанас Ташев бяха обект на обсъждане и на последното заседание на местния парламент в курорта.

Източник: pz-info.com