Със системен контрол, предписания и санкции РИОСВ – Пазарджик канализира дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения в областта, съобщиха от екоинспекцията. Продължилият пет години процес е част от заложените мерки в Националната програма за управление на дейността по отпадъците 2009-2013 г. Проверени са 84 юридически лица, извършващи дейността с болнични отпадъци, включително и лечебните заведения за извънболнична помощ. Дадени са 89 предписания. С изпълнението им е постигната основната цел – предотвратяване изхвърлянето на болнични и опасни болнични отпадъци в съдовете за битови такива.

Още през 2009 г., съвместно с представител на общинските администрации, РИОСВ извърши проверки на дейностите с болнични отпадъци от хуманитарната медицина във всички общини на територията на областта. Целта на проверките беше да се идентифицират обектите, които генерират този вид отпадъци и се пристъпи към класифицирането им, както и към регламентиране на дейностите с тях. Дадени бяха предписания за сключване на договори с лица, които имат право да извършват последващо третиране.

В резултат на проверките бяха обхванати допълнително:

• 27 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Велинград;

• 41 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Панагюрище;

• 23 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Септември;

• 6 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Батак;

• 180 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Пазарджик;

• 5 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Стрелча;

• 14 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Брацигово;

• 27 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Пещера;

• 17 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Белово;

• 13 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Ракитово;

• 5 частни лекарски и стоматологични кабинета в община Лесичово;

През 2012 г. директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде Заповед за налагане на принудителна административна мярка – спиране експлоатацията на инсталация за третиране на отпадъци от обект – „ Групова практика по първична дентална помощ – Пазарджик“ , извършвала до момента дейността изгаряне на отпадъци незаконно, без необходимото разрешително. Заповедта е изпълнена.

За периода 2009-2013 г., с решение на Директора на РИОСВ – Пазарджик, са утвърдени 21 програми за управление на дейностите, свързани с болнични отпадъци. Издадени са 16 разрешения и 1 регистрационен документ за извършване на дейности с болнични отпадъци. За допуснати административни нарушения са съставени четири акта.

Източник: pz-info.com