До 1 декември е крайният срок за кандидатстване по програмата „Спорт за децата в свободното време”

 

Министерството на физическото възпитание и спорта ще реализира и през 2011 г. програмата  „Спорт за децата в свободното време”.
От ведомството напомнят на спротните клубове, че крайният срок за кандидатстване с проекти е 17.30 ч. на 01.12.2010 г.
Актуализираната програма и образците на Формуляри и документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на МФВС, секция „Спорт”, Главна дирекция „Физическо възпитание и спорт в свободното време”, програма „Спорт за децата в свободното време”, 2011 г., направление „Начално обучение по вид спорт”, направление „Спортни занимания през ваканциите”.