Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • До края на януари 2011 г. община Пазарджик трябва да представи актуализирана програма за намаляване нивото на прах в атмосферата съгласно изисквания на МОСВ
novini Uncategorized

До края на януари 2011 г. община Пазарджик трябва да представи актуализирана програма за намаляване нивото на прах в атмосферата съгласно изисквания на МОСВ

 

 

 

 
Пазарджик е сред 30-те общини, които до края на януари 2011 г. трябва да представят в МОСВ актуализирана общинска програма за качество на атмосферния въздух с набелязани мерки за намаляване нивото на прах в атмосферата, съобщават от екоинспекцията.
Пазарджик е сред общините, в които проблемът е породен от приоритетно използване на твърдо гориво за отопление, от неблагоустроени селищни територии и недобре поддържана улична мрежа. Актуализираната общинска програма трябва да съдържа мерки за намаляване въздействието на тези фактори върху чистотата на атмосферния въздух.
Според данните от мониторинга за 2008 г. градовете с най-много превишения на средноденонощната норма са Перник, София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Смолян. Най-съществен принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 (фини прахови частици с размер до 10 микрометра) имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление, в голяма степен – транспортът, строителните и ремонтните дейности, хигиената на пътната инфраструктура.
Актуализация на програмите за управление качеството на атмосферния въздух и моделна оценка на замърсителите РИОСВ изиска от администрациите на Пазарджик, Панагюрище, Пещера и Велинград още на състоялите се през юли програмни съвети за качеството на атмосферния въздух в четирите общини.
От инспекцията са изпратили писма до кметовете да предприемат бързи действия за поддържане на пътната инфраструктура и контрол на строителните дейности, както и за насърчаване употребата на горива в бита с по-добри екологични характеристики. Направени са предписания към общините при издаване на разрешителни за строеж в тях изрично да се вписват задължения за ограждане на строителния обект, измиване на строителната и транспортната техника и на улиците.
С цел да се набележат неотложни действия за изготвяне и актуализиране на общинските програми за намаляване нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух в края на миналата седмица МОСВ проведе семинар с над 100 участници – областни управители, кметове и експерти по околната среда от общините.
Нормата от 50 микрограма на кубичен метър замърсяване с фини прахови частици в населени места е задължителна за всички страни членки на ЕС. Срокът за постигането й е краят на 2010 г. Ако не бъде постигнато удължаване на срока с 2 години, страната ни е застрашена от финансови санкции.
 

Related posts

Спипаха нелегално такси по сигнал

Робот ще вози трудноподвижни в музея във Велинград

В Панагюрище засякоха мъж с 2.90 промила алкохол зад волана, други двама «се отчетоха» с 2.05 и 1.31