През май Апелативен съд отмени присъдата им от 2011-та и върна делото на прокуратурата

През седмицата в Пазарджишкия окръжен съд започва отново делото срещу бившия кмет на Велинград Стоян Дулев и общинарите Георги Николов и Костадин Гелов.
През ноември 2011 г. тримата бяха признати за виновни в ощетяване на Община Велинград. Наказанието за Дулев беше 2 г. и 10 месеца лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок за това, че в качеството си на длъжностно лице не е упражнил достатъчен контрол върху работата на колегите си и по този начин е причинил вреди на общината за 133 хил. лв. Сумата е натрупана от разликата между изплатени и оферирани СМР, от неизплатени СМР или от неправомерно начислен и възстановен ДДС за 8 обекта: възстановяване на два моста в Побит камък, изграждане на подпорни стени на р. Чепинска във Велинград и Грашево, ремонт на ЦДГ „Мир” в Сърница.
Дулев беше оневинен за подбудителство на Костадин Гелов да състави официален документ с невярно съдържание по отношение платена, но непостроена противопожарна стена в детската градина и метална врата към нея.
Георги Николов беше признат за виновен, че не е упражнил достатъчен контрол върху извършените СМР и по този начин е причинил щети на общината в размер на 38 271 лв., както и за съставянето на документ с невярно съдържание за приемане на подпорните стени на р. Чепинска, като в протокола записал по-голямо количество изразходвани материали и по-голяма от изградената площ на обекта, съответно на стойност, по-голяма от действителната. Николов получи 1 г. и 10 месеца лишаване от свобода, с 4-годишен изпитателен срок.
Костадин Гелов беше признат за виновен в съставяне на официален документ с невярно съдържание – протокол за приемане на извършени СМР в ЦДГ „Мир” в Сърница, и получи 1 г. с 3-годишен изпитателен срок.
Заради допуснати в досъдебното производство и в съдебната фаза съществени процесуални нарушения през май Апелативен съд – Пловдив, отмени изцяло присъдата на Пазарджишкия съд и върна делото на Окръжна прокуратура за ново разглеждане.
 
Виделина