Два от 21 имота, определени за продажба на ул. „Луда Яна”, отиват на търг

Два терена, включени в общинската програма за управление и разпореждане с общински имоти, да бъдат продадени за търговски обекти, предвижда предложение, внесено за разглеждане в ОбС.
Единият е с площ от 158 кв. м, другият – от 115. И двата са актувани като общински имоти преди месец, предназначени са за изграждане на търговски обекти. Началната тръжна цена на имотите е съответно 12 640 лв. и 9 200 лв. Бъдещите купувачи ще имат срок от 1.5 година за изграждане на търговските си обекти, в които се задължават на инвестират минимум по 15 хил. лв. и да поддържат по 2 работни места, както и да спонсорират общински мероприятия най-малко с по 500 лв. Както и в останалите търгове досега, запазва се предимството на онзи, който вече има изградено върху терена преместваемо съоръжение, при условие, че се е издължил към хазната.
Това са само два от 21 имота в квартал „Изток”, на същата улица, включени в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2011. В списъка са още 32 УПИ с обща площ от 6 860. 50 кв. м на ул. „Сютка”, имоти на ул. „Спартак” и „Мария Шутич”, близо 1 дка от сградата на театъра (бившата сладкарница „Гергана”) с площ от 404 кв. м и други 435 кв. м в същата сграда, и много други терени.