Иск за над 1.5 млн. лв. е предявила ломска фирма към Община Велинград за неизплатен докрай ремонт на водопровод

 

 

 

 
Във вторник пазарджишкият окръжен съд ще заседава по търговско дело, образувано по искова молба от „Булмия 21” ООД, Лом, против Община Велинград. Предявеният иск по чл. 266, ал. 1 и чл. 79, ал. 1 от ЗЗД е за 1 511 610.40 лв. Това е остатъкът от сумата за извършени СМР по договор от 2007 г. за обществена поръчка „Реконструкция на главен водопровод”, който Община Велинград дължи на ломската фирма „Евинис” ООД (дружеството е прехвърлило вземането си на ищеца по настоящето дело с договор от 2009 г.). На заседанието на 9 ноември ще бъде изслушана съдебно-икономическата експертиза. Докладчик по делото е съдия Елеонора Серафимова.