Кметът Иван Лебанов застава твърдо против затварянето на Помощно училище „Драган Манчов“

Кметът Иван Лебанови Общинска администрация Велинград подкрепятпротесната акция против затварянето на помощни училища в страната, които са 43 на брой и главно Помощното училище „ Драган Манчов“ във Велинград. 

           Помощните училища се нуждаят от промяна. Децата, които учат сега в тези училища имат много голяма нужда от нов прочит, възпитание, професионално обучение. Добре е всички да знаят, че решението за закриване на помощните училища е дискриминация срещу нашите деца.

       „Ръководството и аз като Кмет сме винаги готови да подадем ръка на тези деца,за да имат право за достоен живот. Готов съм да подкрепя протесната акция против затварянето на помощните училища, защотодецата са гражданите на бъдещето, защототеносятпромяната, която всички искаме.През последните години ПУ „ Драган Манчов“ направи редица промени свързани с подобряване на материално-техническата база, подобрена е енергийната ефективност на сградата. Не трябва да се пренебрегва и забравя факта, че тези училища участват в редица европейски и национални проекти и програми.С особена сила трябва да се чуват гласовете на децата, защото са различни; на децата, останали без подкрепата на семейство и живеещи в институциите;на децата с увреждания. Вина за тяхната болка носим всички ние – възрастните.Затова не трябва да се разколебаваме пред трудностите, защото те ще ни дадат нова сила да продължим напред“-с тези думи градоначаялникът изрази своята позиция.

Author: Екип vip-velingrad.com

Share This Post On
468 ad