Кметът на Бошуля и управителите на фирми в Ковачево, Варвара и Велинград – с актове от екоинспекцията

През април експертите на РИОСВ–Пазарджик упражниха контрол над дейността на 123 обекта, дадоха 72 предписания и съставиха 8 акта за нарушения на екологичното законодателство, съобщават от инспекцията.
За нарушения на Закона за билогичното разнообразие са съставени четири акта, два от тях – за незаконна сеч в резерват “Купена”, един – за реализирано инвестиционно намерение на територията на Сърница без подадено уведомление в РИОСВ, и един – за липса на документация и отчетност на собственик на билкозаготвителен пункт.
Четрири са и актовете за нарушения на Закона за управление на отпадъците: на кмета на Бошуля – за неизпълнено предписание да почисти нерегламентирано сметище в ромската махала, на собственика на площадка за черни и цветни метали във Варвара – за неправилно третиране на отпадъци, на управителя на „Балкан Райс” ООД – оризарна, в Ковачево, за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани за целта места и за неизпълнено предписание за класификация на отпадъците на управителя на хотел “Бор” – Велинград.
Експертите извършиха и комплексни проверки в 10 леярни за съответствие с изискванията на екологичното законодателство. За подобряване на дейностите по управление на отпадъците и опазване чистотата на водите и въздуха са дадени 22 предписания.