Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа държавния план прием за новата учебна година
novini Uncategorized

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа държавния план прием за новата учебна година

В присъствието на зам. областния управител Гинче Караминова и главният секретар на областна администрация Светлан Карталов, членовете на Комисията  обсъдиха  и приеха проектът за държавен план-прием за професионалното образование и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2015/2016 година, изготвен от Регионалния инспекторат по образование.

Държавен план – прием на територията на областта се осъществява в общо 44 училища, от които 23 общински училища, 17 професионални гимназии и  5 специални училища.В сравнение с миналата година, броят на учениците в VІІ клас, както и тези които ще завършат основно образование  е намалял. Съобразявайки се с това, план-приемът в професионални паралелки, който предлага РИО-Пазарджик за учебната 2015/2016 г. е:

Общ брой професионални паралелки: 83, като в тях се предлага обучение по 75 професии и 79 специалности.

             Дневна форма – 62 паралелки, задочна форма  – 7, вечерна форма  -2                            

           Паралелки първа степен на професионална квалификация –  8/дневна форма/, 4/вечерна форма/

       І. Брой седмокласници  в областта  през 2015г. – 2289 ученици

         Професионални паралелки след VІІ клас- 16.

          Предлагани нови професии:

ПГМЕТ гр. Пазарджик: професия „Мехатроника”, специалност „Мехатроника”;

ПГСС „Царица Йоанна” гр.Пазарджик – професия „Техник-технолог в ХВП”, специалности:„Производство и преработка на мляко и млечни продукти” И „Производство и преработка на месо, месни храни и риба”.

                  ІІ. Брой осмокласници в областта  през 2015г.: 1289 ученици

        Професионални паралелки след завършено основно образование – 42

Предлагани нови професии и специалности:

ПГСА гр. Брацигово – професия „Строител-монтажник”, специалности: „Сухо строителство” и „ Изолации в строителството”;

ПГСС „Царица Йоанна” гр.Пазарджик – професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, специалности „ Производство и преработка на мляко и млечни изделия” и „ Производство и преработка на месо, месни продукти и риба”;

 ПГИТМТ гр. Панагюрище– Професия „Техник на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”.

ПУ „Драган Манчов” гр. Велинград – Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”.

      Тази година директорите на ПГ имат право да предлагат обучение по защитени професии . Такива професии, които не са привлекателни, през последните няколко години не се е реализирал прием по тях, а в същото време потребностите на пазара на труда изискват такива кадри. За област Пазарджик, прием по  защитени професии предлагат:

ПГД „Ив. Вазов”- Велинград:

професия „Дърворезбар”, специалност „Дърворезбарство”;

професия „Техник-технолог в дървообработването”, специалности „Мебелно производство” и „Тапицерство и декораторство”;

ПГИТМТ гр. Панагюрище:

Професия „Минен техник”, специалност „ Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии”;

ПГО гр. Пазарджик:

Професия „Оператор в производството на облекло, специалност „Производство на облекло от текстил”

ПГТ с. Вингорадец:

Професия „Монтьор на транспортна техника”, специалонст „Пътно-строителна техника”

     Предложенията за обучение по нови и защитени професии изцяло са подкрепени от регионалния бизнес и работодателите в лицето на :

•         Браншова организация  „Машиностроене”;

•         Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост;

•          „Асарел-Медет”АД; Сдружение на предприемачите –

           гр. Панагюрище;

•          „САМ-96”ЕООД  и  Автотранс 1”ООД гр. Панагюрище;

•          „Артстрой-Инвест” ЕООД гр. Пазарджик;

.           Проектът на държавния плен прием бе представен от началника на инспектората по образование Валентина Кайтазова. Той е изготвен на  база реалните потребности от кадри и след проведени срещи на експерти от РИО с представители на Бюрата по труда  и бизнеса от област Пазарджик. Основната цел е реализиране на балансиран прием, съобразен с местните икономически и социални условия, програмите и плановете за развитие на общините.     

Държавният  план-прием за професионалното образование  и обучение в училищата от област Пазарджик за учебната 2015/2016 г., ще бъде предложен за утвърждаване от Министъра на образованието и науката.

 

pz-info.com

Related posts

430 хил. лв. търси чрез съда „Вестникарска група България” от велинградския разпространител на печатни издания Иван Баев

Училище, общежитие и външна тоалетна са сред имотите, които Община Пазарджик ще продава в селата през 2011г., надява се на 750 хил.лв.

Злоупотреби за милиони чрез неизпълнени договори в Ракитово