Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • КЗК отмени решение на кмета на Велинград за откриване на обществена поръчка
novini Uncategorized

КЗК отмени решение на кмета на Велинград за откриване на обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на учебни заведения в община Велинград”. Решението е обжалвано от „Диана Комерс – 1” ЕООД (бел. ред.: ямболската фирма, която беше изпълнител на ремонта на 5-те големи пазарджишки училища).
Производството установи противоречие между обявлението и документацията за участие по отношение срока на поръчката – 6 и 8 месеца, и прогнозната й стойност. В разяснение възложителят допълнително е уточнил пределната стойност на проекта, но е изменил условията за участие. Посочил е, че участник, който не предложи срок за изпълнение в установените граници, ще бъде отстранен, за разлика от първоначално заложеното условие, според което участникът ще получи 0 т. КЗК счита, че това е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение на възложителя.
В този случай не е спазен и Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки. Според него извършените промени следва да бъдат обнародвани в електронната страница на „Държавен вестник” и вписани в регистъра на обществените поръчки.
 

Related posts

ДЕЛОТО СРЕЩУ 13-ТЕ ОТ «АЛ УАКФ АЛ ИСЛЯМИ»: Главният мюфтия и заместникът му не знаят за клон на организацията в България, нямат сигнали срещу подсъдимите

МБАЛ Велинград приемала полуболни

СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 14.09.10