Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • Музеят в Пазарджик организира научна сесия за живота и делото на Стефан Захариев
novini Uncategorized

Музеят в Пазарджик организира научна сесия за живота и делото на Стефан Захариев

Пазарджик е домакин на научна сесия на тема "Стефан Захариев – живот, дело, род", посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му “Географико-историко статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”, Виена, 1870. Организатори на проявата са Института за исторически изследвания при БАН, Регионалният исторически музей и община Пазарджик.
Научната сесия ще бъде официално открита на 29 октомври от Георги Марков,  директор на Института за исторически изследвания при БАН.

ПАмедия публикува пълната програма на научната сесия:

ИНСТИТУТ  ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН

ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК

РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК 

НАУЧНА  СЕСИЯ 

СТЕФАН  ЗАХАРИЕВ

ЖИВОТ, ДЕЛО, РОД

посветена на 200 г. от рождението му и 140 г. от издаването на книгата му “Географико-историко статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”, Виена, 1870 
 

ПАЗАРДЖИК, 29 октомври 2010

Община  Пазарджик

Пленарна  зала 
 
 

П Р О Г Р А  М А 

10,45 –  Презентация “Стефан Захариев  – един живот в полза на  народа” – Боряна  Френска, учител по история и география в ОУ “Ст. Захариев” – Пазарджик 

11,00 – Откриване на  сесията. Встъпителни думи на акад. Георги Марков,  директор на Института за исторически изследвания при БАН – научен  ръководител

11,30 –  проф. Вера Бонева, Университет за библиотекознание и информационни  технологии (УНИБИТ) – Възрожденецът Стефан Захариев 

11,50 – Доц. д-р Иван Тодоров, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Изворите на  Стефан Захариев за историята на древна Тракия

12,00 – Величка Мацанова – Стефан Захариев и археологическите паметници в  Пазарджишко

12,10 – Докторант Йордан Илиев, СУ “Св. Кл. Охридски” – Стефан Захариев и  античната история на Родопите

12,20 – Доц. д-р Пламен Павлов, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Татарски  походи и присъствие в Тракия през ХІІІ-ХV век

12,30 – Мина Христемова, Исторически музей – Асеновград – Борбата за  историческо наследие: Стефан Захариев срещу Георгиус Цукала

12,40 – н.с. Марлена Димова, Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”  – Дейността на Стефан Захариев в светлината на два непубликувани  документа от фонда на Националната библиотека

12,50 – Анни Кирилова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски  музей при БАН – Етнографски извори за Пазарджишкия край в Научния  архив на ЕИМ-БАН

13,00 – Мария Хаджийска, Професионална гимназия по облекло – Пазарджик –  “Географико-историко статистическо описание на Татар- Пазарджишката кааза” от Стефан Захариев в контекста на  възрожденския пътепис

13,10 – Даниела Ставрева, Институт за български език при БАН – Някои  особености на езика на Стефан Захариев

13,20 – Д-р Борис Борисов, УНИБИТ – Стефан Захариев и Кимон Георгиев в  светлината на теориите за лидерството от третото хилядолетие 
 
 

О б е д н а   п о ч и в  к а 
 
 
 

14,30 – Бистра Риндова, Пловдив – Родът на Стефан Захариев

14,40 – Анна Илиева, Пловдив – Христо Ст. Захариев и борбата за българско  просвещение в Македония и Одринско

14,50 – Д-р Румяна Кацарова, Регионален исторически музей – Пазарджик –  Братя Георги и Стефан Н. Консулови и дейността им по време на  управлението на Народната партия (1894-1899 г.)

15,00 –  Николай Поппетров, Институт за исторически изследвания при БАН –  Реална вместо неудобна биография: Към непредубедената оценка на  обществената и публицистична активност на професор Стефан  Консулов. Расист? Реакционер? Фашист?

15,10 – Доц. д-р Анна Кочанкова, СУ “Св. Кл. Охридски” – Стефан Консулов:  ученият и политиката. Документални свидетелства

15,20 –  Иван Алексиев, Варна – Професор Стефан Г. Консулов и Морска България

15,30 –  Проф. дин Веска Николова, доц. д-р Росица Стоянова, Институт за  исторически изследвания при БАН – Елисавета Консулова-Вазова.  Въплъщенията на една жена

15,40 – Доц. д-р Евгения Русинова, УНИБИТ – Модернизационният проект  “Беседа”/”Дом и свят” на Елисавета Консулова-Вазова

15,50 – Доц. д-р Румяна Първанова, Институт за исторически изследвания при  БАН – Стопанските трудове на проф. Димитър Мишайков

16,00 –   Мария Кайкиева, Пазарджик – Велчо Т. Велчев – създател на първите  периодични издания в Пазарджик

16,10 –  Мултимедийна презентация “Възпитаниците на основно училище “Ст.  Захариев” учат, играят, творят” – Антоанета Лашева, учител по  информационни технологии в ОУ “Ст. Захариев” – Пазарджик 

Дискусия. Закриване на сесията


PA MEDIA

Related posts

Ромка преподава математика

Дончо Баксанов сдаде шефското място в две регионални структури на колегата си от Хасково

Как в Пазарджик не проработи идеята „вътрешноградските разговори – с код на населеното място” от днес