Община Ракитово обучи 30 безработни за поддръжка на пътища

30 продължително безработни  лица от Община  Ракитово взеха  успешно сертификати  за поддръжка на  пътища и започват работа през януари  2011 г. Обучението е част от спечеления проект на Община Ракитово по схема  „ Развитие”. Финансирането е осигурено от  Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Групата успя бързо  да формира необходимите знания, умения и работа в екип, коментира представителят на лицензираната фирма за обучения по професионална квалификация „ ИКОМ” ЕООД Антоанета Перостийска. Голяма част от курсистите завършиха с отлични оценки по теория и практика. От месец януари ще бъдат назначени на работа в Община Ракитово за период от 9 месеца.
По спечеления проект на местната администрация предстои да придобият професионална квалификация още 48 безработни лица в следните професии – планински водач, шлосер, стругар, спасител при бедствия и аварии, еколог. Стремим се да следваме политиката на пазара на труда за увеличаване на заетостта и понижаването на безработицата в региона чрез прилагане на активни програми и мерки, коментира кметът на Община Ракитово Емелия Еленкова. По тази начин се постига и желаният ефект от социалноикономическа интеграция на безработните в неравностойно положение чрез повишаване пригодността им за заетост, допълни кметът на Ракитово.