Община  Велинград е разработила проектно предложение за осигуряване на заетост  на младежи до 29 години, които са безработни. Проектът е одобрен от Областния съвет по заетост и в момента очаква финансиране в Агенцията по заетостта в София, обяви зам.-кметът по социалната политика Дияна Кехайова. Проектът предвижда 10 екскурзоводи да преминат 3-месечно обучение и да бъдат разпределени в Общинското предприятие”Информационен център за малък и среден бизнес”, в Историческия музей, Художествената галерия и в трите образцови народни читалища в града и в

читалището в с.Драгиново. Гидовете ще посрещат, настаняват и изпращат туристически групи, делегации, участници в конгреси, семинари, сниманични екипи, журналисти, ще предоставят туристическа, културна и историческа информация на граждани и гости, ще подготвят туристически маршрути и информационни беседи, както и провеждат екскурзоводски обиколки из община Велинград. Младежите-гидове ще са ангажирани в продължение на 11 месеца-от февруари до декември 2011 г., в които влиза и времето за обучителни курсове. За труда си те ще взимат минималната работна заплата, а стойността на проектното предложение е 35 606 лв. Целта на реализацията му е да се намали безработицата във Велинград, която в областта води с 26, 32 %.