С решение на Министерството на регионалното развитие е одобрен проектът на Община Велинград „Велинград – интегриран план на бъдещето”. Проектът е по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа за следващия програмен период на Оперативна програма „Регионално развитие”. Стойността на проекта е 541 236 лв., като срокът за изпълнение е 18 месеца. Община Велинград кандидатства за финансиране в 4 направления. По информация на администрацията предвидените обекти, за които ще се изработват инвестиционните проекти, са свързани със създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих. В тази част попадат централният площад, парк „Женска баня”, паркът пред ЖП гарата, изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар, зелена площ при блока пред пазара, парк пред блока на бившия завод „Георги Димитров“, зелените площи по бул. „Александър Стамболийски” и след надлеза на входа на града. В тази част ще попадне и зона „Клептуза“ и „Асфалтова база“. Предвижда се още реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление за всички улици, включени в зоните за въздействие, които са част от Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград, реконструкция на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както и изграждане на Дневен център за възрастни хора.

Източник: telekabeltv.bg