На заседание на Комисията по заетостта са разгледани и одобрени идейните предложения на общините от област Пазарджик за регионални програми за заетост и обучение за включване в Националния план за действие по заетостта през 2011г., съобщи областният управител д-р Дончо Баксанов Комисията е одобрила общо 9 проекта в общините Белово, Велинград, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово и

Септември. Единствено в община Пазарджик са предложени 3 проекта, а в останалите общини – по един. Проектите на общините са следните:


Община

Наименование на регионалната програма

Осигурена заетост

Необходими финансови средства

Община Белово

Поддържане и обновяване на зелени площи, паркови пространства, зони за спорт и отдих и централна градска част”


на 20 лица над 55 годишна възраст и трайно безработни за срок от 10 месеца.

77 915лв.

Община Велинград

Повишаване на качеството на туристическото обслужване в община Велинград”.


на 10 безработни лица, част от които са освободени от работа в резултат на икономическата криза и лица до 29-годишна възраст за период от 11 месеца.

35 606лв.

Община Пазарджик

Пазарджик – зелен град за спорт и отдих”.


на 40 безработни лица нод 55 години и продължително безработни за срок от 10 месеца.

130 000лв.

Община Пазарджик

Културно – историческо наследство и книжин фонд”.


на 15 безработни младежи до 29-годишна възраст и трайно безработни за срок от 10 месеца.

47 000лв.

Община Пазарджик

С грижа към старите хора”

10 продължително безработни лица и тези над 55 години.

39 600лв.

Община Панагюрище

История, природа и красота в едно”


на 12 безработни лица за срок от 1 година

51 902,42лв.

Община Пещера

Културно-историческо наследство и читалищни дейности”


на 8 трайно безработни лица и младежи до 29-години за срок от 1 година.

29 724,27лв.

Община Ракитово

Осигуряване на качествено туристическа обслужване на територията на община Ракитово”

на 10 безработни лица за срок от 9 месеца на пълно работно време.

39 972лв.

Община Септември

Поддържане на паркови пространства и културно –исторически паметници в гр. Септември ”

на 12 безработни лица за срок от 1 година

51 902,42лв.


PA MEDIA