Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • Окръжен съд – Пазарджик, уточнява процедурата във връзка с прекратено въззивно наказателно дело по жалбата на Тошев и Ковачев и протеста на Рaйонната прокуратура – Велинград
novini Uncategorized

Окръжен съд – Пазарджик, уточнява процедурата във връзка с прекратено въззивно наказателно дело по жалбата на Тошев и Ковачев и протеста на Рaйонната прокуратура – Велинград

До Представителите на
Електронни, печатни
Медии и интернет-издания
Пазарджишка област
Във връзка с изнесена в медиите информация на 24.11.2011* год., касаеща въззивно наказателно дело № 661/2011, бихме искали да уточним следното:
Така нареченото от Вас „Педофилско дело“* не е върнато на Велинградския районен съд за ново разглеждане. Въззивното наказателно дело на Пазарджишкия окръжен съд е прекратено и върнато на РС – Велинград с оглед изпълнението на процедурата по чл. 312 от НПК, а именно: след като са направени искания от адвокатите на подсъдимите за поправка на протокол от съдебно заседание, проведено на 9.08.2011 год., съдията-докладчик не е уважил исканията. Съгласно чл. 312, ал. 2, пр. 2-ро от НПК при наличие на такъв отказ от страна на Председателя на състава, следва да се произнесе и целия състав, което не е сторено. Когато бъде изпълнено това указание, дадено в определението, делото следва отново да бъде върнато на ОС – Пазарджик за произнасяне по същество по въззивните жалби на подсъдимите.
Надяваме се и вярваме, че усилията ни да осигурим качествено, срочно и прозрачно правораздаване в рамките на закона, ще бъдат разбрани и оценени.
*Вероятно става дума за 29 ноември, когато беше заседанието на въззивния състав в Окръжен съд, Пазарджик, по делото.
 

Related posts

СОУ „Васил Левски“

Шофьор с 0.67 промила алкохол предизвика катастрофа, спътничката му е със счупена ръка

Общината отговаря! Вижте как