В Обединено детско заведение /ОДЗ/ „Слънчице“ гр. Велинград е констатирано, че балкона над северозападния вход е провиснал и има пукнатина, успоредна на фасадата по цялата ширина на плочата.

Това обявиха от Министерство на инвестиционното проектиране. Проблемът е установен при съвместните проверки с участието на представители на Регионалните здравни инспекции /РЗИ/ и Областните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ОД ПБЗН/ на територията на цялата страна, на всички държавни и общински детски градини, както и в държавните и общински учебни заведения, посочени в чл. 26 от Закона за народната просвета в Република България.

Детското заведение в курорта е единственото от пазарджишка област посочено поименно в отчета от проверките.

На територията на област Пазарджик са проверени 108 обекта,от тях 67 училища и 40 детски градини. Констатирани са 46 нарушения по Закона за устройство на територията и 74 нарушения на противопожарните норми.

 От министерството успокояват, че в никое от училищата и детските градини, не са констатирани проблеми, които да застрашават сигурността на децата и да налагат затварянето на сградите.

МИП уверява, че действащи училища и детски градини пред срутване в столицата и в страната няма.     

От пресцентъра на ведомството уточняват, че при проверката е обърнато изключително внимание за допуснати нарушения на правилата и нормативите по пожарна безопасност, в т. ч. наличие на утвърдени план-схеми за евакуация на служителите и учениците в обектите, при възникване на бедствени и аварийни ситуации. Проверяващите са имали за задача да преценят дали пътищата, предвидени за евакуация на служителите и учениците/децата в детските градини са свободни и достъпни.

Източник: pz-info.com