Поредният конкурс за избор на административни ръководители на районните съдилища във Велинград и Панагюрище отново е без кандидатури, съобщава в страницата си Висшият съдебен съвет.

Нов председател трябва да бъде избран поради изтичане мандата на досегашния. В края на месец септември, при предходната обява на конкурс, кандидатури също нямаше. Настоящият конкурс беше обявен в началото на ноември.

 

pz-info.com