Помощно училище „Драган Манчов“ стартира проект по „Професионално образование и реализация на младежи със специални потребности в община Велинград”

В малката зала на община Велинград се проведе първа пресконференция по проект „Професионално образование и реализация на младежи със специални потребности в община Велинград”. Проектъте с продължителност 6 месеца и трудова практика 174 часа. Участници в инициативатаса 15 младежи от Помощно училище „Драган Манчов”- град Велинград, със специални потребности.

       Гости на пресконференцията бяха Иван Лебанов- кмет на община Велинград и Георги Янчев- зам.-кмет. Градоначалникът се обърна към присъстващите с думите: „Поздравявам инициативните учители и директори за благородното дело. Пожелавам успех и реализация на участниците в проекта и нека знаят, че община Велинград, ръководството и аз като Кмет сме винаги готови да подадем ръка на тези деца,за да имат право за достоен живот.Благодарност и към частните фирми, подпомогнали проекта….”.Популяризирането на резултатите от проекта саот много голямо значение, защото  даватшанс за професионална реализация в условията на бизнес среда в община Велинград, а добрите взаимоотношения между институциите допринасят за постиганетона целите .

 

Гергана Главова

Author: Екип vip-velingrad.com

Share This Post On
468 ad