Председателят на Съюза на народните читалища, Николай Дойнов ще посети Пазарджик и ще се срещне с читалищни дейци от всички общини на областта, информират от Областна администрация Пазарджик. На срещата ще бъде обсъдена дейността на Областния читалищен съвет след проведения 33-ти конгрес на Съюза и действащият вече нов устав. Срещата ще се проведе на 5 февруари в Приемната зала на Областна администрация Пазарджик.

С Решение на Министерски съвет е завишена субсидираната численост на читалищата в страната, разпределението на бройките се извършва от Министерство на културата по определени правила и след разгледани мотивирани предложения от читалища и общини в страната. За 2015 г., за цялата страна завишването на субсидираната численост е в размер на 100 субсидирани бройки.

В област Пазарджик, разпределението на субсидираните бройки е в читалища на територията на общините Велинград, Пазарджик и Септември:

Велинград        1,0

НЧ „Изгрев – 1959” – с. Кръстава                            административно-организационна дейност  1,0

Пазарджик       1,0

НЧ „Пробуда – 1929” – с. Пищигово      административно-организационна дейност  0,25

НЧ „Хаджи Найден Йованович -1935” – с.Юнаците      художествено-творческа дейност       0,5

НЧ „Отец Паисий – 1930” – с. Величково           художествено-творческа дейност       0,25

Септември       1,0

НЧ „Селска пробуда – 1927” – с. Варвара          художествено-творческа дейност       0,5

НЧ „Просвета – 1929” – с. Бошуля          художествено-творческа дейност       0,5

 

pz-info.com