Проект „Подкрепа за достоен живот„ продължава

Въпреки големите трудности, работата по проект „ Подкрепа за достоен живот“на новата ОП „ Развитие на човешки ресурси“ ще продължи. Благодарение на  кмета на община Велинград Иван Лебанов и неговия екип се водят преговори, за да могат потребителите и личните асистенти да подпишат новите договори за по-дълъг период от време за социалната услуга  „Личен асистент“.

 „Знаем, че от услугата се възползват нуждаещи се от грижа хора, затова и моя екип положи усилия да продължи договорите. Имахме известни проблеми с финансирането, но смятам че същите вече са разрешени с подписанотоспоразумениемежду Агенция„Социално подпомагане“ и община Велинград“, заключи Лебанов.

      Новите договори с потребителите и новите договори с личните асистенти, обслужвали ги до края на 2014 г. могат да бъдат сключени, съгласно ПМС № 4 /15.01.2015г., обн. ДВГ, бр. 6  споразумение между агенция за социално подпомагане и общинаВелинград.

      За повече информация може да се обръщате към г-н Налбантов етаж 1 стая 13 на Община Велинград.

 

Гергана Главова

Author: Екип vip-velingrad.com

Share This Post On
468 ad