Menu

РАЙОНЕН СЪД ГРАД ВЕЛИНГРАД

ИСТОРИЯ НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД ВЕЛИНГРАД

Съд във Велинград е открит на 01.10.1920 г. с наименованието Мирови съд, с. Лъджене Пещерска околия за улеснение  на населението от Чепинския край в правното му обслужване.

От 30 .10.1934 г. вече е наименуван Околийски съд в с. Лъджене.

От образуването на град Велинград през 1948 г. до 01.12.1952 г. се наименува Околийски съд –Велинград. След това  Народен съд – Велинград, а по-късно Районен съд – Велинград.

От учредяването до 2002 година в съда са работили 35 съдии. Най-дълго е съдийствал Р. Бърдарски /от 1953 до 1980 година.

Настоящата пристройка и реконструкция на Районен съд Велинград е извършена от “Гамидо” ООД – София и е завършена 2005 година

Обзавеждането е дело на ЕТ “ММ-Метко” – Велинград и ЕТ “Ванко В – Люба Димитрова" – Пазарджик.

Интернет сайт: http://rs-vel.info

нагоре