Община Ракитово кандидатства по  мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за обновяване на вътрешна водопроводна  мрежа, съобщиха от администрацията. Проектът е на стойност 14 милиона лева.  
ВиК мрежата на гр. Ракитово е разделена на четири зони – висока, средна, ниска и кв. „ Еминково”. В проекта е предвидено и подобряване на пътната настилка.