Във връзка със Студентския празник 8 декември РИОКОЗ Пазарджик провежда засилен здравен контрол във Велинград и вилните селища в областта, където посещаемостта от студенти е най-висока.
Проверките обхващат  хотелските комплекси и заведенията за обществено хранене – дискотеки, ресторанти, питейни заведения.
До момента здравните инспектори по контрол на хранителни обекти и храни са проверили 21 обекта във Велинград и 10 в Пазарджик. Проследено е дали се спазват добрите хигиенни и производствени практики, етикетирането на храните, условията и сроковете за съхранение, указани от производителя, личните здравни книжки на персонала, регистрацията на обектите по Закона за храните и др.
Проверки са извършени и в  20 хотелски комплекса във Велинград, СПА центровете и басейните. Изследваните проби води от басейните са без отклонения, пред сауните са поставени писмени указания за ползването им.
При направените досега  проверки инспекторите не са констатирали груби хигиенни нарушения, изискващи санкционна дейност. Днес се проверяват базите в курорта Цигов чарк, а засиленият контрол ще продължи, обхващайки коледните и новогодишните празници.