Висшият съдебен съвет за трети пореден път стартира процедура за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

В предходните два конкурса никой от кандидатите не събра необходимия брой гласове, за да заеме поста. Обявата за поредния конкурс е обнародвана в ДВ-94/14.11.2014. Желаещите да се явят на него имат 14-дневен срок, за да подадат документите си.

Отново стартира и конкурс за избор на административни ръководители на районните съдилища в Панагюрище и Велинград, след като мандатът на досегашните изтече. При предишното обявяване на свободните длъжности, кандидат (един) се яви само за председателския пост на Районен съд – Пазарджик. Събеседването ще се състои на 4 декември. За вакантното шефско място на пещерския съд събеседването ще бъде на 11 декември. За Велинград и Панагюрище при предишното обявяване на конкурс, кандидати нямаше.

 

pz-info.com