Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • Трудовите инспектори спряха две лакозаливни помещения в мебелни фирми
novini Uncategorized

Трудовите инспектори спряха две лакозаливни помещения в мебелни фирми

 

Експерти от Областната инспекция по труда в Пазарджик са издали предписания и са съставили  актове за спиране на две лакозаливни помещения в мебелните фирми „Мебел лукс” ООД и „Стела” ООД. Спрян от експлоатация е и необезопасен банциг на ЕТ „Детелина Христоскова” . Съставени са 2 акта за установяване на административни нарушения във връзка с пропуски по инструктажа и обучението  на работниците в „Ларди” ООД и „Кастелман” ООД – фирма за химическо чистене. Това са резултатите от планирана и обявена предварително в медиите кампания за проверка на фирми от секторите „Мебелна промишленост“ и „Химическо чистене“. Кампания е по инициатива на SLIC (Комитет на старшите инспектори към МОТ) в целия Европейски съюз и цели разпространяване на информация за насърчаване на спазването на Европейското право, касаещо излагането на опасни вещества в работна среда. Проверявани са предимно малките предприятия с  персонал до 50 човека –  там, където не е изградена добра фирмена политика и не съществува вътрешно фирмена експертиза за здраве и безопасност при работа, пренебрегва се значението на оценката на риска и липса на мотивираност на работодателите за подобряване на условията на труд. До момента са проверени 15 фирми. Констатирани са общо 97 нарушения на трудовото законодателство и правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Работодателите не водят картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика, липсват  инструкции и указания за безопасна работа за всяко опасно вещество, не се извършва подходящо редовно почистване на технологичното оборудване, работните места и производствени помещения, където се ползват опасни вещества, при избор на производствени процеси или модернизиране на съществуващите работодателите не извършват предварителна оценка на риска за въздействието на опасните вещества върху работещите, с цел замяната им с безвредни  или по-малко вредни. Това са част от най-честите пропуски и нарушения в работата в проверените предприятия.
 

Related posts

Велинград ще бъде домакин на мотосъбор в дните на 4-ти и 5-ти юли

Убит автокрадец и леко ранен полицай е равносметката засега от среднощен екшън около Церово и Виноградец

27000 лева допълнителни средства за читалищата и във Велинград