Цигари, които не предизвикват пожар, пушим от ноември

С цел намаляването на пожари, причинени от цигари, от 17 ноември 2011 г. на територията на ЕС ще могат да се предлагат само цигари с намалена способност за горене, съобщи Комисията за защита на потребителите (КЗП). От тази дата всички цигари, пуснати на пазара, включително предоставените на разположение на потребителите, ще трябва да отговарят на стандарт EN 16156:2010 за пожаробезопасност. След 17 ноември КЗП ще предприема мерки за да гарантира, че на българския пазар се предлагат само цигари, отговарящи на изискванията.

 

Виделина