Инициативата е съвместна с Басейнова дирекция-Пловдив

По повод на Световния ден на монторинга на водата на 19 октомври във Велинград експерти от Басейнова дирекция-Пловдив, от Регионалната лаборатория в Пазарджик, ученици и преподаватели от ПГГС-„Христо Ботев”-Велинград ще вземат водни проби от река Чепинска след Велинград при село Драгиново /след вливането на река Мътница/ и преди Велинград. 
В читалище „Васил Левски”, квартал Каменица от 14:00 часа се предвижда учениците да обявят
резултатите от пробите и представят решения на казуси, специално подготвени за случая от експерти на дирекцията.
Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември и октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите. Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации.

PA MEDIA