Във Велинград имат проблем с набирането на съдебни заседатели. Преди ден местния Общински съвет обяви, че удължава срока за приемане на заявления на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, относно определяне на съдебни заседатели с мандат 2015-2020г.

 Заявленията се приемат до 09.02.2015г. /понеделник/ вкл., в деловодството на Общински съвет-Велинград. Законът за съдебната власт, в чл.67, ал.1 и чл.68, ал.1, поставя следните изисквания към кандидатите: да са дееспособни български граждани над 21 години, но под 65 години към момента на определянето им, да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

 

pz-info.com