Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • Вместо парк – паркинг, решиха велинградските съветници, съдът ги отряза
novini Uncategorized

Вместо парк – паркинг, решиха велинградските съветници, съдът ги отряза

 
Административният съд отмени решение на велинградските общински съветници, с което се опитаха да заделят част от парк за паркинг, като незаконосъобразно.
През май велинградските съветници гласуват изменението на плана за регулация на част от терен, засягащ УПИ І “за парк”, като за негова сметка се образува нов УПИ VІ “за паркинг” в същия квартал. Решението е взето с 19 гласа “за” и 1 “въздържал се” от общо присъствалите 20 общински съветници.
Актът е върнат от областния управител като грубо нарушение на ЗУТ, където е регламентирано, че озеленените площи, публична собственост, категорично не могат да бъдат използвани за други цели.
Въпреки това съветниците прегласуват решението си през юни, този път с 16 гласа “за” и 6 гласа “въздържал се”.
Съгласно ЗУТ озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели, обясняват магистратите. В конкретния случай имотът е озеленена площ – парк, която е публична общинска собственост, следователно същата не може да бъде използвана за други цели, освен за изграждането на парк. Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти се разрешава след обществено обсъждане, проведено от общинския съвет с решение, прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. Съдът е установил, че такова не е провеждано.
Като не е спазил изискването на закона, административният орган е постановил едно незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено, категорични са магистратите. Решението му може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок.
 

Related posts

Загубили се възрастни хора са издирвани около крепост Цепина

Лебанов с изявление за ситуацията с Центъра за настаняване във Велинград

Софиянка останала без дрехи и чанта, докато танцувала