Заместник-кметът на Велинград Валентина Цветанова и новият директор на фонд "Земеделие" Светослав  Симеонов подписаха договор по проект "Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево, община Велинград” по програмата за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 5 348 522 лв. Предвидените за изпълнение дейности са реконструкция, ремонт и рехабилитация на водопроводната мрежа и довеждащия водопровод. Срокът на изпълнение е 

24 месеца.
Община Велинград подготвя и проект за изграждане на водопроводна мрежа в Горно Дъбево, Враненци и Бирково, който очаква финансиране пак по Програмата за развитие на селските райони, съобщи кметът Иван Лебанов.

PA MEDIA