Започва санирането на жилищни сгради с безвъзмездна помощ

Кметът на община Велинград- Иван Лебанов и ръководството призовават всички желаещи граждани, отговарящи на изискванията да се възползват от възможността жилищния им блок  да бъде саниран. Стартира Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и в Община Велинград. По програмата за финансиране от държавата могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради- едропанелно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен куфраж.Условието е в сградата да има най- малко 36 апартамента.За да може да се кандидатства засанирането, етажната собственост в сградата трябва да регистрираСдружение на собствениците– тази регистрация се извършва в отдел „Общинска собственост “-сградата на общината , ет.3, стая 44. Сдружението е едно за цялата сграда, без значение броя на входовете.Сдружениетона собствениците трябва даподадезаявление за кандидатстванепо програмата в община Велинград – ет.1, стая 13. Общината ще приемедокументите и ще извършиподбора на сградите спрямо заложените изисквания на програмата.За повече информация  можете  да се обръщате към – Георги Прегьов – младши ексерт, отдел „ЕПП“, сграда на общината ет.1, стая 13 и инж. Даниела Салкина- заместник – кмет на община Велинград, сграда на общината ет.2, стая 26.

Author: Екип vip-velingrad.com

Share This Post On
468 ad