Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • Заради дискриминационни изисквания КЗК отмени решение на велинградския кмет Лебанов за възлагане на обществена поръчка
novini Uncategorized

Заради дискриминационни изисквания КЗК отмени решение на велинградския кмет Лебанов за възлагане на обществена поръчка

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Велинград за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Грашево, община Велинград” по две обособени позиции, всяка с по 2 подпозиции. Те касаят реконструкция на довеждащия водопровод от резервоара над Грашево и водопроводната мрежа на селото, на довеждащия водопровод от м. „Мемов камък” до водоема на Грашево, и в участъка от разпределителната шахта до махала „Мечо Корито” .
Комисията установи, че възложителят е включил дискриминационни изисквания в условията за участие – кандидатите трябвало да докажат 90 трудови договора с работници и служители и капацитет за работа с европейски фондове (завършен обект за строителството на нови или рехабилитация на съществуващи водопроводни мрежи по договори, финансирани от предприсъединителни или европейски фондове).
Производството е образувано във връзка с влязло в сила определение на ВАС по преписка на КЗК, образувана след постъпила жалба от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.
 
 

Related posts

Социални работници и бизнесмени в туристическия бранш във Велинград споделиха проблемите си с Илияна Йотова

Бойко Борисов конкурира Путин, кълве му

Горя пожар пред кметството в Драгиново, изпепели павилион