Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • novini
  • Заради задължения от близо 3 млн. лв. съдът обяви фирма на Палозови в несъстоятелност
novini Uncategorized

Заради задължения от близо 3 млн. лв. съдът обяви фирма на Палозови в несъстоятелност

 
В края на 2009 г., по молба на „Бейстрой” ЕООД, Пазарджик, в Окръжен съд е заведено дело с иск за отриване на производство по несъстоятелност на „ДС Билд” ЕООД, с управител Стоянка Палозова. Искът е заради неизплатено парично задължение по четири фактури за закупен цимент на обща стойност 48 1243.26 лв. Дружеството имало и други неуредени плащания по търговски сделки и публичноправни задължения към държавата – в размер на 109 168 лв., които не било в състояние да изплати, тъй като голяма част от имуществото му било запорирано или ипотекирано.
В хода на процеса е присъединен и още един ищец – „Райфайзенбанк” ЕАД, който твърди, че дружеството има сключен договор за револвиращ банков кредит за 64 391.66 евро и за инвестиционен кредит в размер на 33 564.17 евро.
От икономическата експертиза по делото е ясно, че към 31 декември 2008 г., откогато е последният баланс на дружеството, собственият му капитал възлиза на 844 хил. лв. Като акционер в „Боксер” ООД, Велинград, длъжникът притежавал дялове за 2500 лв. Експертизата сочи, че показателите му за ликвидност са отрицателни и дружеството не е способно да изплаща текущите си задължения с наличните активи.
Според вещото лице към 31 декември 2009 г. само към финансови предприятия задълженията на дружеството възлизали на 1 269 000 лв. Сред останалите неуредени плащания към онзи момент на обща стойност 2 929 000 лв. имало и други за 480 хил. лв. – 181 хил. към бюджета, 240 хил. към ДОО, 57 хил. за здравни осигуровки, и др. Срещу него били заведени съдебни искове за 269 524.77 лв. През месец февруари 2010 г. Окръжен съд – Пазарджик, обявява дружеството в неплатежоспособност поради свръхзадлъжнялост в сила от 5 декември 2008 г. и открива производство по несъстоятелност, като продължава срока на наложените обща възбрана и запор върху имуществото (вкл. върху дружествените дялове от месец януари по молба съответно на „Райфайзен Лизинг България” ООД и софийското „И Еф Джи Лизинг” ЕАД).
От заключенията на вещото лице става ясно, че към 31 декември 2008 г. ДМА и краткотрайните активи на фирмата са на стойност 3 580 000 лв., а сумата на задълженията е 2 929 000 лв. Дружеството е прекратило дейността си към 20 декември, същата година.
Приходната агенция обжалва датата на неплатежоспособността (с молба да се постанови по-ранна) пред апелативния съд в Пловдив, който пък я намира неоснователна и на 10 юни потвърждава решението на пазарджишките си колеги.
 

Related posts

Велинград се уреди с четвърт милион за два парка

Пещерец опита да подкупи велинградски полицаи

Учениците от село Биркова пътуват на стоп до учебните заведения във Велинград