Здравната каса връчва от днес протоколите за допълнителните медицински дейности

Пазарджишката Районна здравноосигурителна каса уведомява своите договорни партньори – изпълнители на първична и специализирана извънболнична помощ, че от днес – 10 март, могат да получат протоколите за определяне на допълнителен брой на назначаваните специализирани медицински дейности и стойност на медико-диагностични дейности за първото тримесечие на 2011 г.

Виделина