Във връзка с днешния студентски празник РИОКОЗ – Пазарджик, провежда засилен здравен контрол във Велинград и вилните селища в областта, където посещаемостта от студенти е най-висока. Проверките обхващат хотелските комплекси и заведенията за обществено хранене – дискотеки, ресторанти, питейни заведения.
До момента здравните инспектори по контрол на хранителни обекти и храни са проверили 21 обекта във Велинград и 10 в Пазарджик. Проследено е дали се спазват добрите хигиенни и производствени практики, етикетирането на храните, условията и сроковете за съхранение, указани от производителя, личните здравни книжки на персонала, регистрацията на обектите по Закона за храните и др. Проверки са извършени и в 20 хотелски комплекса във Велинград, SPA-центрове и басейни. Изследваните проби води от басейните са без отклонения, пред сауните са поставени писмени указания за ползването им.
До момента не са констатирани груби хигиенни нарушения, налагащи санкции. Днес се проверяват базите в курорта Цигов чарк, а засиленият контрол ще продължи и по време на коледните и новогодишните празници.
В началото на декември екипи от инспектори в Пазарджик и Велинград са реализирали внезапни проверки тип „гребло” в Ракитово и Костандово. Проверени са 5 питейни и търговски обекта, съставени са 3 акта за хигиенни нарушения и нередовна здравна документация. За неетикетиран хранителен продукт е издадено предписание и заповед за спиране на продажбата му.