Адвокат Стефан Малинов от Велинград бе награден с почетна грамота от Програма Достъп до информация

 Адвокат Стефан Малинов от Велинград бе награден с почетна грамота от Програма Достъп до информация

Вчера, 28.09.2023 г., се състоя 21-та церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам. Всяка година на 28 септември Програма Достъп до информация връчва годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

Церемонията се проведе в бар „Сингълс“, НДК, с участието на граждани, журналисти, представители на граждански организации и на държавни институции. Почетна грамота получи адвокат Стефан Малинов от Велинград за активната си гражданска позиция и използването на Закона за достъп до информация.

Наградите за 2023 година са в традиционните шест категории.

Категория „Гражданин, използвал най-активно правото си на информация“

Награда „Златен ключ” се присъжда на Наталия Станчева за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Гражданката подава редица заявления до различни институции, повечето от тях до АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. С последователност и упоритост, тя използва получената информация, за да накара институциите да установят, че в АЕЦ „Козлодуй“ се извършват неразрешени медико-диагностични дейности в нарушение на Закона за лечебните заведения. В резултат Службата по трудова медицина на АЕЦ, действаща като незаконен ДКЦ, е спряна и са издадени задължителни предписания за регистрация.

Почетни грамоти получиха адвокат Стефан Малинов и Николай Неделчев. Адвокат Малинов бе номиинран за активно използване на правото си по Закона за достъп до обществена информация в обществена полза. В един случай той подаде заявления по ЗДОИ до всички 28 полицейски областни дирекции в страната, както и до Регионална дирекция „Гранична полиция“, служба „Военна полиция“ и Министерството на отбраната. От отговорите е видно, че за последните 5 години средногодишно по около 50 000 акта за съставяне на административни нарушения по Закон за българските лични документи (ЗБЛД) остават без издадени наказателни постановления или такива са издадени, но не са връчени. В частност в ОД на МВР Пазарджик има невръчени и 1 850 от издадените наказателни постановления за периода 2019 – юли 2023 г.

В трети случай адвокат Малинов стигна до информация, че арестантите българи са с 3 пъти по-малка разкладка от чужденците. Денонощната норма за храна на задържаните пълнолетни лица е с левова равностойност в размер на 3,49 лева, а още по-куриозното е, че междувременно денонощната норма за храна на задържаните чужденци се променя на такава с левова равностойност в размер на 9,46 лева, като няма никаква промяна за задържаните пълнолетни български граждани.

По друг казус гражданинът Малинов получи обемна информация от МВР, от която стана ясно, че 1,2 милиона фиша и 80 000 наказателни постановления стоят невръчени. Шокиращите цифри са от предоставените му от МВР подробни справки за всяка една дирекция (с разбивки по районни управления и магистрална полиция) през годините от 2019-та до 2022-ра. Прави впечатление, че невръчените наказателни постановления и фишове само за непълната 2022 г. са повече от общия брой на тези от предходните години. Сега има благоприятна развръзка по горните два случая – фишове и актове ще могат да се връчват онлайн.

По други казуси адвокат Малинов е подавал заявления и след получена информация е „сръчквал“ местната власт за допуснати нередности и нарушения. Също така безплатно и безкористно е съдействал на граждани за водене на дела по ЗДОИ.

Категория „Неправителствена организация, упражнявала най-активно правото си на достъп до информация“

Награда „Златен ключ” се присъжда на Гражданско сдружение „БОЕЦ“ за активно използване на ЗДОИ по важни за обществеността въпроси като: раздадените бонуси и възнаграждения, имената на съветниците на министъра на вътрешните работи и основанията на забраната за граждани за достъп до сградата на Народното събрание. През 2023 г. „БОЕЦ“ води важна съдебна битка срещу държавното дружество „Булгаргаз“ ЕАД за отказа им да предоставят информация за газовите преговори и договорените газови доставки – тема с изключително висок и надделяващ обществен интерес.

Почетни грамоти получават Български институт за правни инициативи (БИПИ) за последователната им работа за подобряване на прозрачността по избора и назначаването, както и за квалификацията на назначените ръководители, на областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, както и  Сдружение „Данни за добро“ за подкрепата им за представителите на гражданския сектор, работещи за разрешаването на значими задачи в обществена полза.

Категория „Най – добра журналистическа кампания/материал, свързан с правото на достъп до информация“

Награда „Златен ключ” се присъжда на Десислава Николова, в. „Капитал“, за систематично и мащабно разследване, в което използва процедурите на ЗДОИ за търсене на информация от най-големите болници в България. Със заявленията за достъп до информация се търси обществена информация за това как се харчат средствата от Националната здравна каса. Някои от болниците отказват информация, а обжалването на отказите с помощта на ПДИ създава важна съдебна практика, в която съдът постановява, че данните за разходване на публични средства и за управлението на публични учреждения, каквито са държавните болници, са обществена информация.

Почетни грамоти получават:

Анина Сантова, в. „Капитал“, за последователно и упорито търсене на информация и използване на процедурите на ЗДОИ, включително и водене на дела, за журналистически разследвания за сключените договори за наем на техника и разходите за „външни услуги“ на „Софекострой“ и за плащанията на Столична община за услуги.

Анита Чолакова, actualno.com, която търси информация от РЗИ – Враца за проверка на действащото лечебно заведение на територията на АЕЦ „Козлодуй“. Полученият отказ е обжалван и С решение от деня на съдебното заседание съдия Игнат Колчев, Смолян, отменя отказа и поставя рекорд в прилагането на ЗДОИ, превръщайки се в първият съдия, решил спор за достъп до информация в деня на заседанието.

Красен Николов, Mediapool.bg, за използване на ЗДОИ за журналистически разследвания по теми от осезаем и ключов обществен интерес като саботаж от страна на българските институции на общоевропейски директиви и санкции и разкриване на корупция.

Категория „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за граждани“

Награда ”Златен ключ” се присъжда на Община Сливен за активно публикуване на информация на официалния сайт на институцията и за прецизно изпълнение на задълженията по ЗДОИ при предоставяне на информация. През 2022 г. и през тази година, общината няма нито един отказ за предоставяне на информация и няма заведено дело срещу решение за достъп.

Почетна грамота получава Министерство на правосъдието, което е сред лидерите измежду органите на изпълнителната власт (на първо място за 2023 г. сред министерствата) в Рейтинга на активната прозрачност и е с повишен резултат спрямо 2021 и 2022 г.

Категория „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ“ и нарушава правата на гражданите

Антинаграда „Катинар” се присъжда на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) заради перманентното отказване на информация за извършени плащания към производители на електроенергия в различни периоди от време. В последните две години ЕСО губят 3 дела за откази да предоставят информация за плащания към производители на електроенергия. При всяка отмяна на отказа от съда и връщане на преписката на ЕСО за ново произнасяне, те отново отказват с почти идентични мотиви. След постановяване на третото съдебно решение, ЕСО предоставят информация за периода 1.01.2021 – 31.08.2021 г. на „За Земята – Достъп до правосъдие“, но когато от сдружението търсят същата информация, но за по-нов период от време, ЕСО отново отказват достъп.

Категория „Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация“

Прокуратурата на РБ, която отказва информация на какъв етап е делото срещу хазартния бос Васил Божков, с мотив, че за да бъде предоставена исканата от заявителя информация, същата трябва да е свързана с обществения живот в Република България и да дава възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на задължения по закона субект, в случая прокуратурата на Република България като част от държавния апарат, а не във връзка с функцията ѝ на орган на съдебната власт. Очевидно прокуратурата не смята основната си функция по разследване и повдигане не обвинения за част от обществения живот у нас.

Пълната обосновка към всяка от получените 28 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам:

http://www.righttoknowday.net/nominations/2023/ .

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d