Администрациите в обл. Пазарджик имат по-прозрачни сайтове по Закона за достъп до обществена информация

 Администрациите в обл. Пазарджик имат по-прозрачни сайтове по Закона за достъп до обществена информация

Представителите на местната и на централната власт в Пазарджишка област като цяло са станали по-прозрачни по критериите на Закона за достъп до обществена информация. Това показва актуалният Рейтинг на активната прозрачност на институциите-2021. Отличници пък са общините Септември, Панагюрище, Сърница, Велинград, Брацигово и Пещера. Прогресират и другите органи на местното самоуправление и държавните администрации. Например Областната дирекция на МВР в Пазарджик е рекордьор, защото е вдигнала рейтинга си с цели 191 позиции.

Програма Достъп до Информация” (ПДИ) представи на онлайн пресконференция резултатите от “Граждански одит на активната прозрачност’ 2021” – годишното проучване, което изследователски екип извършва чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. На пресконференцията присъстваха близо 50 представители на органи на публичната администрация, както и на неправителствени организации, журналисти и граждани.

Изпълнителният директор на Програмата д-р Гергана Жулева, като автор на изследователската методология, представи резултатите от оценката на активната прозрачност. Адвокат Стефан Ангелов обобщи тазгодишните изводи относно бюджетната и финансова прозрачност, обществени поръчки и интегритет. Адвокат Кирил Терзийски сподели заключения във връзка с получените отговори на 563 заявления по ЗДОИ, подадени от ПДИ по електронен път.

В периода 1 март – 29 април 2021 година ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проучването бяха подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2020 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

В сравнителния рейтинг на 563 институции на двете първи места са община Търговище и Министерство на финансите. Тук с най-предни позиции от нашите институции е Община Септември, която е на 25-о място (с 30 позиции нагоре спрямо миналата година), а Община Сърница е на 27-о място (плюс 126 позиции). На 33-о място са общините Панагюрище (плюс 42) и Брацигово (плюс 40), както и традиционният отличник РИОСВ-Пазарджик. Община Пещера е на 35-о място (плюс 11), на 37-о място е Община Велинград (плюс 87).

Ето и останалите наши представители:

38. Областна администрация-Пазарджик (плюс 78)

40. Община Ракитово (плюс 87)

42. Община Пазарджик (плюс 103)

51. РДГ-Пазарджик (плюс 119)

51. Община Батак (плюс 85)

59. Община Стрелча (плюс 105)

59. Община Лесичоно (плюс 132)

62. РУО МОН-Пазарджик (плюс 129)

67. ОД МВР-Пазарджик (плюс 191)

68. РЗИ-Пазарджик (плюс 138)

79. ОД „Земеделие”-Пазарджик (плюс 148)

80. Община Белово (плюс 113)

Нивото на прозрачност през 2021 бе оценявано с точки по:

• 85 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет;

• 83 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет;

• и 97 индикатора за общините.

На 16 април 2021 ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 29 април 89 коментарa.

На сайтовете на общините информацията е видимо по-пълна в сравнение с предходната година. Сред пропуските на органите на местно самоуправление в страната са липсата в сайтовете на публикуван Подробен устройствен план – ПУП (такъв няма в 63% от общинските сайтове), на Общ устройствен план –ОУП (48%) – и Проект за ОУП (47%). В близо половината електронни страници (41%) не е публикувана датата на публичното обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет. На много страници няма отчет за изпълнението на бюджета на общината (35%), както и регистър за разрешенията за строеж (33%).

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги на активната прозрачност на институциите 2021:

● Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт

● Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление

● Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации

● Министерство на вътрешните работи и неговите областни дирекции

● Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури (РИОСВ, Басейнови дирекции, Дирекции на национални паркове)

● Министерство на образованието и науката и неговите Регионални управления по образование

● Министерство на земеделието, храните и горите и Областните дирекции „Земеделие“

● Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции

● Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

Сравнителният рейтинг на институциите индикира позициите нагоре или надолу в Рейтинга, спрямо резултатите на всяка институция от предходната година.

Сравнителни данни на резултатите от 2019 – 2021 г. от оценката на интернет страниците на институциите показват институционална информация, оперативна информация, секция „Достъп до информация” и нейното съдържание, според изискванията на чл.15а, ал.2 от ЗДОИ, бюджети и финансови отчети, договори, декларации за интереси, както и задължения за активно публикуване, отнасящи се само до общините.

С карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2021 г. пък са показани резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 563 институции, както и получената информация – актуализираният за 2020 списък на категориите информация за публикуване или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

Проучването е в рамките проект Форум „Достъп до информация“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Презентацията от събитието ще намерите на http://store.aip-bg.org/surveys_bg/2021/AuditResults_present2021.pdf   

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: