Анна Митева-библиотекарка разказа пред камерата на Деймос Тв за дейностите на библиотеката към ОНЧ „Будилник“-Ракитово

На 6/10/16 Анна Митева-библиотекара разказа пред камерата на Деймос Тв за дейностите на библиотеката към ОНЧ „Будилник“-Ракитово ,за дарението на ценното издание“Избраните трудове на Стоян Аргиров“ от университетска библиотека към СУ“Кл.Охридски“-София, за даренията на руски книги от Руския информационен център и отделно частно дарение на руска литература от Георги Дарелов бивш PR на общ.Ракитово.
Г-жа Митева приканва родителите да насочат децата си към четенето и да ги посветят във вълшебния свят на библиотеката и книгите.

Оператор:Ари Кременлиева

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: