Въпреки поетият ангажимент от фирмите изпълнители на проекта днес Община Велинград бе уведомена, че асфалтирането в кв. Каменица от Дере Влас до центъра ще бъде финализирано на по- късен етап. Поради лошите атмосферни условия, които предстоят фирмите изпълнители няма да работят и няма да бъде спазен срока за полагането на асфалтовото покритие.

Кметът г-н Коев имаше желанието да приключи асфалтирането в този участък в най- кратък срок. Но за да бъде по-качествена асфалтовата настилка фирмите изпълнител ще отложат работата, докато атмосферните условия се подобрят. От Община Велинград се извиняват на причиненото неудобство.