Библиотеките в общините Велинград и Ракитово ще получат финансиране за нови книги

Министерството на културата обяви на 27-октомври-2020 г. резултатите от втората сесия по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

По тази програма читалищните библиотеки ще получат финансова подкрепа при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.

Повечето от библиотеките в региона на общините Велинград и Ракитово са направили проекти, които вече са одобрени от Министерството на Културата. Те ще получат средства за закупуване на нови книги.

В общ. ВЕЛИНГРАД са одобрени 4 читалища за получаване на средства:

ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ – кв. Чепино – 1 598 лв

НЧ „Методий Драгинов-1936“ – с. Драгиново – 1 212 лв

НЧ „Отец Паисий-1893“ – кв. Лъджене – 4 231 лв

НЧ „Васил Левски-1905“ – кв. Каменица – 4 714 лв

В общ. РАКИТОВО ще получат финансиране и трите читалищни библиотеки:

НЧ „Просвета-1919“ – гр. Костандово – 1 197 лв

НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1919“ – с. Дорково – 1 214 лв

ОНЧ „Будилник-1898“ – гр. Ракитово – 4 714 лв.

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: