Благодарят на кмета на общ. Ракитово за благоустрояване на ул.“Марица“ в с. Дорково

От името на жителите на село Дорково зам.-председателят на Общински съвет-Ракитово Михаил Узунов благодари на извънредната сесия на кмета на общината Костадин Холянов за това, че ще бъде реализиран проект за благоустрояване и отводняване на улица“Марица“ в село Дорково и че е изпълнил поетия си ангажимент.

„Сбъдна се една мечта не само на дорковци, но и моя мечта, ул.“Марица“ да бъде отводнена и благоустроена“, коментира по време на заседанието кметът на община Ракитово Костадин Холянов. Чрез осъществяване на проекта ще се решат много проблеми по отношение на хигиенизирането и благоустрояването на част от селото, като ще престанат наносите при проливните дъждове, което води до излишни разходи за почистване. За да бъде благоустроена улицата ще се наложи да бъдат отчуждени и придобити от общината някои имоти там.

Пресцентър Ракитово

26-04-2021

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: