Брюксел предлага санирането да почва от бедните

Решено: Всеки ще може да си прави ток сам!

Всеки гражданин ще може да произвежда ток за собствено потребление или за продажба, а Европа ще насърчава създаването на енергийни кооперативи на производители на чиста енергия. Това са предложения от плана на Европейската комисия за трансформиране начините за производство на енергия по време на прехода ѝ към чисти източници.

Според проекта всеки ще може да монтира слънчеви панели или вятърни съоръжения върху имота си и ще може да ги свързва към електропреносната мрежа. Произведеният ток ще се ползва за покриване на собствените нужди, а излишъкът ще може да продава. Такива частни производители на ток ще имат право да се откажат от услугите на доставчиците на отопление/охлаждане на сградите, като няма да заплащат нищо за това, ако докажат, че са по-икономични от тях.

Частните производители ще могат да се сдружават в кооперативи и така да намаляват разходите си, засилвайки позициите си на пазара за енергия.

Новите възможности са част от плана „Чиста енергия за всички европейци“, с който Еврокомисията иска да ангажира ЕС да подобри енергийната ефективност, да намали производството на парникови газове и да увеличи възможностите на потребителите на енергия.

ЕС планира през следващите 4 г. да намери, като публични и частни инвестиции, 10 млрд. евро за повишаване на енергийната изолация на сградите. Парите за саниране ще се разпределят чрез Европейската инвестиционна банка и националните правителства.

Финансовата инжекция ще е нужна, ако се приеме предложената от Брюксел задължителна цел за подобряване на енергийната ефективност от 30% до 2030 г. Досега ЕС нямаше задължителни показатели за енергоефективност, но изоставането в множество държави и ангажиментите на Съюза за опазването на климата карат Брюксел да затягат изискванията.

В предложената директива за енергийна ефективност е записано, че правителствата всяка година между 2021 и 2030 г. трябва да намаляват с 1,5% потреблението на енергия, както и да подобрят начините за отчитането му за отопление и охлаждане, които предлагат на потребителите. Националните власти ще бъдат задължени да санират с предимство домовете на хора, чийто доходи са ниски и поради това те се смятат за енергийно бедни.

„Постигането на тази цел ще изисква огромни усилия от повечето държави. Това е амбициозна задача“, заяви енергийният еврокомисар Мигел Ариас Каниете.

В момента само по 1% от сградния фонд в ЕС се санира годишно. А две трети от него е построен преди въвеждането на стандартите за икономия на енергия. За отоплението и охлаждането на сградите в ЕС отиват 40% от използваната енергия.

Брюксел прави изчисления, че ако до 4 г. се поставят умни електромери и се намали консумацията на ток от електроуредите у дома, въведе се дистанционно пускане и спиране на отоплението в домовете, всяко домакинство ще може да спестява около 500 евро от сегашните си годишни сметки за ток и парно.

Според вицепрезидента за енергийния съюз Марош Шефчович подобряването на енергийната ефективност ще намали и зависимостта на Европа от внос на енергия, което сега е над 50% от нуждите ѝ. Само от повишаването на целта за икономии от сегашните доброволни 27% до задължителните 30 на сто ще доведе до намаляване нуждите от внос с 12%, което се равнява на 70 млрд. евро по сегашните цени.

По данни на европейската статистика България е на последно място в ЕС по енергийна ефективност. Българската икономика е над три пъти по-енергоемка от средното за Европа и близо шесткратно по-енергийно неефективна от отличниците Дания, Ирландия и Великобритания.

dnes.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: