OLYMPUS DIGITAL CAMERA

БСП с пет основни цели за младежта и спорта

Пет основни цели, засягащи младежта и спорта у нас предлага БСП. Това стана ясно по време на провелото се публично обсъждане на управленските програми на левицата на тема „Политика за младежта и спорта“. Събитието е част от поетия ангажимент на социалистите за организиране на широка дискусия по платформата на партията.

По време на публичното обсъждане членът на ИБ на БСП и председател на съвета по политиката за младежта и спорта към НС Иван Ченчев набеляза основните пет цели, насочени към младите хора и спорта в България. „Първата е увеличаване участието във физически активности и спорт за създаване на трайни спортни навици, интереси и спортна култура. Втората акцентира върху развитието на системата на спорта и двигателната активност в училище,  а третата цел залага  възстановяване на престижа на българския спорт за успешно участие на България на Олимпийски игри”, коментира първите три цели Ченчев. Той обясни какви са и останалите две: „Развитие на спортната инфраструктура чрез разширяване, модернизиране и въвеждане на стандарти и изисквания за спортна площ; повишаване на източниците за финансиране на физическото възпитание и спорта и осъществяване на ефективен контрол на изразходваните средства”.

Иван Ченчев набеляза и неотложни мерки за преодоляване на проблемите на младите хора в страната. „Преодоляване на демографската криза, повишаване на мотивацията за учене, намаляване на риска от бедност и социална изолация и не на последно място насърчаване на гражданската активност”, обясни Ченчев.

В публичното обсъждане взеха участие членът на ИБ на БСП Весела Лечева, членът на БСП Крум Дончев, членове на МО в БСП, преподаватели, представители на спортни федерации, спортни деятели.

БСП акцентира върху проблемите в сектор „Екология”

По-късно през деня се проведе и публичното обсъждане на тема „Екология”. Народният представител от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Манол Генов запозна присъстващите от различни сфери, ангажирани с екологията в страната, с проблемите в сектора и предложенията на БСП в тази област. Сред засегнатите теми бяха замърсяването на въздуха, почвите и горите, управлението на отпадъците, значението на ядрената енергетика, връзката на туризма и екологията, различните видове концесии от гледна точка на въздействието им върху околната среда.

По време и на двете обсъждания присъстващите експерти подкрепиха предложенията на левицата, като дадоха свои и идеи и предложения, които да бъдат обсъдени и които биха могли да залегнат в платформата на БСП.

26.01.2017 г.

Гр. София

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: